Congres “Klaar voor de Toekomst”

Update: 16-10-2020

In verband met de Covid-ontwikkelingen kan het congres “Klaar voor de Toekomst”op zaterdag 7 november 2020 niet plaatsvinden.
Het congres is verplaatst naar zaterdag 29 mei 2021. 

In relatie tot het congresonderwerp “Ketose en Metabole Flexibiliteit als basis voor de Gezondheid ” kunt u zich nu al gratis aanmelden voor de online training “Ketose en Metabole Flexibiliteit”: Maandag 16 november van 10:00 tot 12:30 uur. Klik hier voor meer informatie. 

Congres “Klaar voor de Toekomst”

Op zaterdag 29 mei 2021 organiseert Nutramin Health & Beauty in samenwerking met de Beauty & Health Foundation het congres: “Klaar voor de Toekomst”
Op het congres zullen de sprekers: Coby Bouwkamp-ten Kate en Eric van Schijndel praten over de effecten van Ketogenese en de effecten van Zoönosen en Sapronosen op de gezondheid.

Ketose: 
De weg naar een gezond zelf herstellend vermogen kan worden gerealiseerd door middel van “Periodieke Milde Ketose” waarmee de metabole flexibiliteit van de mens wordt herstelt.
Metabole flexibiliteit betekent dat het lichaam goed en snel kan worden geschakeld tussen voorhanden betreffende energiebronnen. De lezing is gericht op eenvoudige wijze, zonder drastische
dieetmaatregelen te nemen, in ketose te komen.

Er zijn twee energiebronnen om te kunnen leven en te overleven:
-Snelle energie die ontstaat met behulp van glucose (de zogenaamde vecht- en vluchtenergie)
-Secondaire energie die ontstaat met behulp van ketonen (de zogenaamde langdurige energie)

Snelle energie (brandstof) komt uit koolhydraatrijke voeding en wordt als glycogeenvoorraad opgeslagen in de lever. Zodra de glycogeenvoorraad is gevuld wordt ook andere brandstof opgeslagen in de lever, als reservevoorraad (vetopslag) en in de vorm van vetdruppeltjes in het spierweefsel. Uit deze vetten worden ketonen geproduceerd, die een belangrijke rol spelen bij (sport)prestaties, concentratie en werken risico verlagend doordat (vooral) visceraal-vet wordt verbrand.

Tijdelijk geen energie (brandstof) hebben zou ‘verliezen’ betekenen in een gevecht of tijdens het vluchten. Daarom is een nauwkeurig samenspel nodig in de brandstofvoorziening en dienen systemen goed kunnen reageren en elkaar snel en accuraat aan te vullen. Hiervoor is metabole flexibiliteit noodzakelijk.

Bakermat voor (virale) belasting: Zoönosen en Sapronosen:
Het is bekend dat mensen en dieren infectieziekten op elkaar kunnen overbrengen. Een zoönose is een infectieziekte die van een gewerveld dier op de mens kan overgaan. Dragers van op de mens overdraagbare ziekten zijn cavia’s, geiten, honden, katten, paarden, ratten, runderen, varkens en vleermuizen. Een kinderboerderij dier als een geit kan Colibaccilose, Q-koorts, Schurft, Salmonellose of Toxoplasmose overdragen. Katten, Chlamydiose of Trichinellose, paarden Dermatophytose, kippen Campylobacter of Salmonella en teken de ziekte van Lyme. Zelf hoeven de dieren als drager niet altijd ziek van te worden.

Naast dieren kunnen ziekten overgedragen worden door bedorven voedsel, uitwerpselen of oppervlaktewater. Een Sapronose is een infectieziekte bij de mens die ontstaat door abiotische substraten uit de omgeving. Door gezondheids- en milieumaatregelen kunnen er zoönosen en sapronosen verdwijnen, maar komen er ook nieuwe ziekten bij. Deze worden onder andere veroorzaakt doordat mensen steeds meer gaan reizen, door veranderende voedingsgewoonten (consumeren van rauw voedsel zoals carpaccio of sushi) en door het veranderende klimaat. Door de opwarming van de aarde kunnen vectoren (transporteurs) in ons klimaat overleven, zoals muggensoorten, teken en vliegen.
Van de minstens 850 bekende zoönosen en sapronosen, komen er 100, veroorzaakt door schimmels, virussen, bacteriën en parasieten en niet levende vervuilde omgevingsfactoren, regelmatig in Nederland voor.

Tijdens de lezing gaat Eric van Schijndel ook nader in op het onderwerp Viruspandemie. We spreken van een pandemie als een virus wereldwijd voorkomt en een ernstige bedreiging vormt voor de volksgezondheid. In de regio Wuhan in China ontstond in december 2019 een nieuw coronavirus; SARS severe acute respiratory syndrome – CoV coronavirus -2 genoemd. Dit virus kan de ziekte COVID-19 veroorzaken. Dit nieuwe coronavirus wijkt af van al bekende coronavirussen en maakt mede daardoor veel mensen ziek en overlijden er veel mensen aan de gevolgen van de ziekte. Er wordt gesteld dat hoe gezonder iemand is en hoe sterker het immuunsysteem is, des te gemakkelijker dit virus overwonnen kan worden.

Tijdens dit congres behandelen we hoe met een Health Assessment Questionnare, chronische klacht(en) die ontstaan door een zoönose of sapronose herkent kunnen worden. Vervolgens wordt er ingegaan op de therapie en natuurlijke hulpmiddelen om dergelijke klachten te verminderen en te genezen. In dat kader zullen er een aantal praktijk casussen besproken worden.

• Locatie: Woudschoten Hotel & Conferentiecentrum te Zeist
• Duur: 1 dag – 10:00 tot 17:00 uur. Vanaf 09:30 uur ontvangst.
• Locatie- en lunchkosten: 95, – euro (incl btw) ¹

 


¹ De factuur dient Binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn Voldaan.  De kosten voor het congres worden niet gerestitueerd of verrekend.